About Me

در این وب سایت در زمینه انواع چیلر (Chiller) و سیستم های تهویه مطبوع بحث و تبادل نظر خواهد شد. چیلرها با تولید آب سرد و انتقال آن به مبدل های حرارتی قادر هستند فرآیند سرمایش را در پروژه های مختلف تامین کنند. انواع موضوعات در زمینه چیلرها که مورد بحث ما هستند به قرار زیر است :

  • شناخت انواع چیلر و کاربرد آن ها
  • چیار تراکمی چیست؟
  • بررسی چیلر تراکمی هوا خنک (چیلر هوا خنک یا چیلر هوایی)
  • چیلر تراکمی آب خنک (چیلر آب خنک یا چیلر آبی)
  • بررسی و شناخت انواع چیلر جذبی (چیلر جذبی تک اثره، دو اثره، دایکرت فایر یا شعله مستقیم)
  • مینی چیلرها و کاربرد آن

همچنین در مورد انواع هواسازها نیز بحث خواهیم کرد :

  • هواساز صنعتی
  • هواساز هایژنیک یا بیمارستانی
  • هواساز خانگی یا آپارتمانی