Contact MePlease feel free to contact me.  yes


email:

dthomas@xxxxxxx.edu

phone:

(XXX) XXX-XXXX