About Me

các chu kỳ cá nhân: Sống trọn mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm

tới đây, bạn đã sở hữu hiểu biết sâu sắc về bản thân qua các giá trị số khác nhau trong khoảng ngày sinh và tên khai sinh của mình. Tiếp theo, hãy khám phá các Con số giãi bày cho chúng ta điều gì về ngày, tháng và năm mà chúng ta đang sống. Đây chính là nội dung trong phần này. Thần số học hoạt động dựa trên một mô hình phát triển theo chu kỳ 9 năm và bắt đầu lại từ 1 sau mỗi chư kỳ. Mỗi năm trong chu kỳ 9 năm lại có nhu cầu, nhịp độ và mô hình biệt lập. Trong mỗi năm, cũng với chu kỳ tháng và ngày. Năng lượng tổng hợp của Năm, Tháng và Ngày tư nhân của bạn ảnh hưảag gần như tới các mốc thời gian khác nhau trong cuộc sống của bạn và cách mọi thứ được đãi đằng sở hữu bạn. Hiểu rõ các chu kỳ này và năng lượng tương ứng của chúng sở hữu thể giúp bạn lập mưu hoạch cho mai sau. Những chu kỳ cá nhân là 1 trong các góc cạnh thú vị nhất của Thần số học và là các dụng cụ dự báo xác thực đáng kinh ngạc về những chủ đề, thách thức và thời cơ mà bạn sẽ gặp phải ở các thời điểm khăng khăng. Xác định Thống kê Thái độ chính là nền tảng để mở khóa bí âh của các chu kỳ này.

Xem thêm: https://ko-fi.com/tracuuthansohoc

Thống kê THÁI ĐỘ CỦA BẠN

Trước lúc Nhận định về các chu kỳ, chúng ta cần xác định Thống kê Thái độ, vì số này đóng một vai trò quan yếu trong việc tính các chu kỳ tư nhân của bạn. Con số này cho biết bí quyết bạn hiện diện trên thế giới/ thái độ và sự rung động mà bạn diễn tả một cách bỗng nhiên. Nhiều người trong chúng ta muốn tin rằng mình ko có thái độ, nhưng thực tiễn người nào cũng với 1 thái độ riêngí Con số này tới trong khoảng tháng và ngày sinh của bạn. Như vậy cách thức tính Thống kê đường đời, đầu tiên hãy rút gọn số tháng và ngày xuống một chữ số, sau ấy cộng chúng lại mang nhau.

Xem thêm: https://www.reddit.com/user/tracuuthansohoc

Ý Nghĩa Thống kê thái độ của bạn

Bạn đã biết phương pháp tính Thống kê Thái độ của mình, tiếp theo hãy cùng khám phá ý nghĩa của nó. Việc người khác thấu hiểu bạn bằng trực giác và chẳng hề bằng nghĩ suy với ý thức là lúc mọi người Tìm hiểu liệu họ với thích bạn và liệu họ mang thể hòa hợp sở hữu bạn không. Nó liên quan tới ấn tượng và Đánh giá đầu tiên. Hoàn toàn hợp lý khi Báo cáo này cũng qưyết đinh các thời cơ tuyển dụng của bạn.

Xem thêm: https://t.me/tracuuthansohoc