Our Classroom Website

سایت ها و خدمات شرکت فناوری و روز ایرانیان

 

 

 

شرکت فناوری و مدیریت روز ایرانیان همان‌گونه که از نام شرکت بر‌می‌آید با هدف تلفیق فناوری‌های نوین و دانش مدیریت و اقتصاد برای توسعه کسب و کار شرکت‌ها و سازمانها در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت ارائه‌‌دهنده خدمات مشاوره مهندسی، مدیریتی و اقتصادی، خدمات مدیریت طرح و مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی و اجرای توسعه کسب و کار، توسعه سیستم‌های فناورانه، خدمات تخصصی طراحی و مهندسی، مطالعات اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی، برای شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاران و سازمان‌ها است.