Contact Me

Phòng Trung Tâm Y Tế Hà Đô – Trung tâm y tế đáng tin cậy ở TPHCM, Luôn chú trọng sức khỏe cho mọi người trong nhiều năm, đầy đủ các khoa lâm sàng, hệ thống thiết bị kỹ thuật hiện đại, tập trung vào điều trị, nghiên cứu, giảng dạy và phòng ngừa bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Phòng Trung Tâm Y Tế Hà Đô áp dụng phương châm, sử dụng nguyên tắc “Chuyên bệnh – Chuyên khoa – Chuyên trị”.

Thiết lập 4 phòng ban lớn: Nam khoa, phụ khoa, khoa bệnh xã hội, khoa bệnh hậu môn trực tràng. Nhằm vào các loại bệnh khác nhau, áp dụng những phương thức chuẩn liệu khác nhau, bảo vệ sức khỏe cho bạn.