Limited Time Offer: Get 2 Months of ABCmouse.com for only $5!

Kiedy OC nas nie chroni?

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu ma nas chronić przed finansowymi skutkami wypadków, do których doprowadziliśmy. Niestety istnieją sytuacje, w których ubezpieczenie samochodu tego typu nie zadziała.

Kiedy OC nas nie chroni?

Zaniedbanie

Wedle ustawy obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie zadziała, kiedy szkody zostały wyrządzone samemu sobie. Ten enigmatyczny zapis oznacza w praktyce, że mogłoby na przykład dojść do zderzenia dwóch pojazdów kierowanych przez inne osoby, ale będące własnością tego samego człowieka, który jednocześnie jest kierowcą jednego z nich. Niestety w tym przypadku nie możemy liczyć na odszkodowanie. Ubezpieczyciel nie odpowiada też za szkody, które wynikają z przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu chyba że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty. Jeśli zatem wieziemy drogie rzeczy, to powinniśmy je osobno ubezpieczyć. Chodzi tu głównie o szkody polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych.

Zwrot odszkodowania

Dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe może się do nas zwrócić z roszczeniem, abyśmy oddali pieniądze, które było ono zmuszone wypłacić. Dzieje się tak, gdy na przykład wyrządzona przez nas szkoda była wywołana umyślnie lub też w trakcie wypadku byliśmy w stanie po spożyciu alkoholu, lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Zwrot będzie obowiązkowy także, wtedy kiedy do wypadku doprowadziliśmy pojazdem w którego posiadanie weszliśmy drogą przestępstwa. Ostatecznie będziemy musieli zapłacić towarzystwu ubezpieczeniowemu, gdy zbiegliśmy z miejsca wypadku i kiedy nie mieliśmy podczas wypadku wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Od tej zasady przysługuje nam jednak pewien wyjątek. To sytuacja, kiedy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

Więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Get 2 Months for $5!