<h1>Co warto wiedziec o OC dla kierowców?<o:p></o:p></h1>

Ubezpieczenia komunikacyjne, które dostępne są w działających na terenie Polski towarzystwach ubezpieczeniowych dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Podstawowym ubezpieczeniem dla każdego właściciela samochodu jest polisa od odpowiedzialności cywilnej.

Jaki ma zakres ubezpieczenie samochodu OC?

Ubezpieczenie OC samochodu ma taki sam zakres u każdego ubezpieczyciela. Niezależnie więc od tego, ile zapłacimy za polisę, dostaniemy to samo. Tym bardziej więc warto porównywać oferty w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Polisa OC chroni kierowcę samochodu przed poniesieniem finansowej odpowiedzialności za szkody, które wyrządził kierując pojazdem innym uczestnikom ruchu. W przypadku, gdy kierowca spowoduje kolizję lub wypadek odszkodowanie poszkodowanym wypłaci firma ubezpieczeniowa. W ubezpieczeniu OC samochodów suma gwarantowana za szkody na osobie wynosi równowartość 5 milionów euro. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli samochodów obowiązuje przez okres 12 miesięcy – nową polisę należy kupić najpóźniej w tym dniu, w którym wygasa stara. Pomiędzy wykupieniem nowej a wygaśnięciem starej polisy nie powinno być nawet dnia przerwy; Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć karę na taką osobę. Wykupiona w Polsce polisa od odpowiedzialności cywilnej jest honorowana na terytorium wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Co warto wiedzieć o OC dla kierowców?

Obowiązki posiadacza polisy OC

Z chwilą zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym właściciel polisy OC bierze na siebie pewne obowiązki. W przypadku, gdy je zaniedba i narazi się na powstanie szkody, towarzystwu ubezpieczeniowemu przysługuje prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Odszkodowania z polisy OC nie należą się między innymi, gdy sprawca kolizji lub wypadku był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających. Pełen zakres sytuacji, które wyłączają odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowe zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Z dokumentem tym należy zapoznać się jeszcze przed zawarciem umowy.