Conditions for dropping out of Azad University

انصراف از تحصیل

 

انصراف ازدانشگاه یکی از موقعیت هایی است که باید از تمام شرایط آن اطلاع داشته باشید. ممکن از دانشجویان بنابر دلایل مختلف امکان ادامه تحصیل رت نداشته باشند و قصد انصراف از دانشگاه را داشته باشند.

اما سوالات مهمی که وجود دارد، این است که برای انصراف از دانشگاه باید چه مراحلی  را طی کنیم؟ چند بار میشود از دانشگاه انصراف داد؟ آیا انصراف از دانشگاه هزینه ای دارد؟ انصراف از دانشگاه در مقاطع مختلف چگونه صورت میگیرد؟ انصراف برای نظام وظیفه چگونه است؟

با ما همرا باشید به بحث در رابطه با این موضوعات میپردازیم.

قبل از هر تصمیم قاطعانه، بهتر است تمام عوامل و شرایط  انصراف از دانشگاه آزاد را بسنجید و بعد تصمیم بر انصراف از دانشگاه بگیرید که بعدها بعد از اقدام، پشیمان نشوید و توجه داشته باسد که 3 ماه فرصت پس گرفتن  درخواست انصراف خود را دارید.

انصراف از دانشگاه آزاد

اگر شما هم دانشجو دانشگاه آزاد هستید و قصد انصراف را دارید در نظر داشته باشید که شما میتوانید همزمان در دو رشته ادامه تحصیل دهید. انصراف از دانشگاه آزاد مشمول هزینه انصراف است که این هزینه برای همه افراد یکسان نیست.

و همانطورکه در ابتدا متن مطالعه کردید، هزینه جریمه در هر مقطعی و تعداد نیمسال ها متفاوت است. اگر هزینه انصراف شما منفی شود بدون هیچ هزینه ای امکان انصراف دادن است.

و اما شرایط که شما مشمول پرداخت هزینه انصرافی نمیشوید:

  1. اگر دانشجو با مجوز سازمان مرکز انصراف دهد مشمول پرداخت هزینه نمیباید.
  2. اگر دانشجو های جدید الورود پس از ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه آزاد ، قبل از 30 مهر برای ورود به نیمسال اول و 30 بهمن برای ورود به نیمسال دوم اقدام به انصراف از دانشگاه آزد کنند مشمول پرداخت هزینه انصراف نیستند. البته این شرط دانشجویان مقطع دکتری را شامل نمیشود.
  3. اگر بعد از انصراف از دانشگاه آزاد دوباره به اقدام به ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد کنید مشمول پرداخت خسارت نخواهید بود.
  4. اگر تا قبل از 30 آذر برای ورود به نیمسال اول و 31 اردیبهش برای ورود به نیمسال دوم اقدام به انصراف کنید 50 درصد از شهریه پرداختی وصول و مابقی استرداد میشود.

انصراف از تحصیل

 

تعداد دفعات انصراف از دانشگاه چگونه است؟ آیا محدودیتی دارد؟

متقاضیان در دوران تحصیلی خود فقط یک مرتبه امکان انصراف از تحصیل و شرکت مجدد در کنکور در همان مقطع را خواهند داشت پس اگر در مقطع کارشناسی ارشد خواستار شرکت در کنکور کارشناسی به صورت روزانه باشید این امکان برای شما وجود نخواهد شد.

انصراف از دانشگاه در شرایط نظام وظیفه در صورتی ممکن است از دانشگاه روزانه خود انصراف دهند و شرکت مجدد داشته باشند که مدرک کاردانی معادل دریافت نکرده باشند و همینطور در ترم های 1 و 2 انصراف خود را اعلام کرده باشند. محرمیت از دانشگاه متقاضیان در دوره های روزانه فقط به رشته های قبول شده روزانه اختصاص دارد و قبولی در دوره های شبانه ، غیر انتفاعی و غیره مشکلی ایجاد نخواهد کرد و اگر در دانشگاه روزانه قبول شوید و نسبت به ثبت نام اقدام نکنید از شرکت در دوره های روزانه محروم خواهید شد.

ترک تحصیل یا  عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی ( بدون اخذ مرخصی) در یک نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.

ممکن است در برخی از موارد استثنایی ترک تحصیل دانشجو موجه باشد که در این صورت می بایست حداقل یک ماه پیش از اتمام همان نیمسال تحصیلی ، دلایل آن را به دانشگاه اعلام نمایید که اگر ترک تحصیل او توسط واحد دانشگاهی مورد تایید واقع شود ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد.

بهتر است قبل اقدام به انصراف از دانشگاه با سه واژه مرخصی، انتقالی و انصراف بطور کامل آشنا شوید و احتمال این است که با دو مورد مرخصی و انتقالی دیگر نیازی به درخواست انصراف از دانشگاه آزاد نداشته باشید.

 مرخصی تحصیلی

دانشجویان میتوانند در هر یک از مقاطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کنند. مرخصی از تحصیل هم شرایطی دارد که در مقالات پییشین به آن پراختیم.

انتقالی دانشجویان

انتقال بمعنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.انتقال به دانشگاه تهران دارای ممنوعیت و محدودیت هایی است که بهتر از قبل از اقدام، با شرایط آن آشنا شوید.

دانشجوی میهمان

در مواردی که دانشجو بطور موقت، ناگزیر به تغیر محل تحصیل خود باشد میتواند با موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان به طور موقت برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد و اقدام به  ثبت نام میهمان دانشگاه آزاد کند.

مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبدا صادر میشود.در ابتدا هم مفصل درباره شرایط انصراف از دانشگاه آزاد را شرح دادیم که با توجه به سنجیدن شرایط و موقعیت میتوانید نسبت به هر کدام از موارد بالا اقدام کنید.