Education monitoring system

nezarat.medu.ir 

 

 

سامانه نظارت آموزش و پرورش  به آدرس اینترنتی nezarat.medu.ir هم اکنون جهت ورود همه مدیران و کارشناسان شاغل در مدارس فعال می باشد. مطابق با این بخشنامه، این همکاران بایستی پس از مراجعه به سایت و بارگذاری فرم های خود ارزیابی، برای تکمیل موارد مربوطه اقدام نمایند. به دلیل کمبود اطلاعات در این زمینه، قصد داریم تا توضیحات کامل را در مورد نحوه ورود به سامانه نظارت و انجام مراحل مورد نظر ارائه دهیم. همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ سوالات خود، با کارشناسان ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.