How to get a transfer from Payame Noor University?

درخواست انتقالی و درخواست مهمانی یکی از دغدغه های مهم دانشجویان مشغول به تحصیل است که هر ساله تعداد زیادی به دلایل های مختلف تصمیم بر انتقالی و ی درخواست مهمان میکنند. برای انتقالی حتما باید از راهنمای اخذ انتقالی دانشگاه پیام نور استفاده کنید. دانشگاه های پیام نور به دلیل سطح کیفی نسبتا خوب، یکی از بهترین جایگاه ها را به خود اختصاص داده اند. به همین ترتیب این دانشگاه ها با استقبال بسیار خوبی از جانب داوطلبان قرار گرفته است و داوطلبان بسیاری تمایل به ادامه تحصیل در این دانشگاه ها را دارند. برای اینکه در خصوص دلایل علاقمندی داوطلبان جهت ورود به این دانشگاه ها اطلاعاتی کسب کنیم، توجه شما را به ادامه مقاله جلب می کنم .

دانشگاه های پیام نور دارای دوره های حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری است. به همین ترتیب داوطلبان می توانند در هر دوره ای که مایل به تحصیل هستند ، به تحصیل بپردازند. همچنین داوطلبان ورود به این دانشگاه ها به دو طریق می توانند وارد این دانشگاه ها شده و به ادامه تحصیل بپردازند. یکی از این روش ها شرکت در آزمون ورودی این دانشگاه هاست و روش دیگر این است که داوطلبان می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی، به تحصیل در این دانشگاه ها بپردازند. این گونه شرایط دانشگاه های پیام نور باعث شده است که استقبال وسیعی از سمت داوطلبان نسبت به تحصیل در این دانشگاه ها ایجاد شود.

برای انتقالی و یا مهمانی گرفتن باید از زمان ثبت نام مهمانی دانشگاه پیام نور اطلاع داشته باشید تا انتقاالی را بموقع انجام دهید به این دلیل که پاسخ دانشگاه مبدا و مقصد برای موافقت با انتقالی ممکن است بطور انجامد.

شرایط انتقالی دانشجویان دانشگاه پیام نور

 

1-      شرايط ادامه تحصيل در مركز مبداء را داشته باشد و كمتر از نيمي از واحدهاي درسي دوره تحصيلي را گذرانده باشد.

2-      حداقل 24 واحد درسي(بدون احتساب دروس پيش دانشگاهي و دروس معادلسازي شده) گذرانده باشد.

3-      ميانگين كل 12 را كسب كرده باشد.( با احتساب دروس مردودي)

4-      نمره آزمون ورودي دانشجو از آخرين فرد پذيرفته شده در مركز مقصد, و در همان رشته و سال در سهميه مربوط كمتر نباشد.

توجه :نمره آزمون دانشجويان تكميل ظرفيت، شاهد و مواردي كه با معرفي نامه سازمان سنجش معرفي   مي شوند مي بايست به صورت موردي از سازمان سنجش استعلام شود.

5-   دانشجويان رشته هاي علوم پايه و مهندسي با ميانگين كل حداقل 15 و رشته هاي علوم انساني و هنر با ميانگين كل حداقل 16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.(كساني كه مي خواهند از شرط ميانگين براي انتقال استفـاده كنند حتماً بايد 12 واحد غيرعمومي گذرانده باشند.)

6-  دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصت دارند مدارك و تقاضاي انتقال را به مركز/ واحد خودارائه نمايند.

7-   انتقال دانشجو, فقط در مقطع هم سطح و يا از بالا به پايين (كارداني به كارداني و كارشناسي به كارشناسي يا كارشناسي به كارداني انجام مي شود.)

8-   دانشجويان دوره هاي فراگير پس از گذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دوره دانشپذيري و 24 واحد درسي و كسب ميانگين حداقل12 ؛با موافقت مراكز مبدا و مقصد و ارائه مدارك معتبر و مستند( ماده 38 آيين نامه آموزشي) مي توانند منتقل شود.

9- انتقال دانشجو از يك مركز به مركز ديگر منوط به مجري بودن مركز در رشته مورد تقاضا است در صورت عدم تطابق زماني برنامه درسها مسئوليت آن بعهده دانشجو است.

10- در صورت انتقال دانشجو, سوابق از مركز مبداء به مقصد منتقل شود. هيچگونه تغييري در درسهاي دانشجو ايجاد نمي شود و كليه درسهاي اخذ شده و گذرانده شده عيناً به مركز مقصد منتقل مي شود.

11-  انتقال دانشجو در طول تحصيل فقط يكبار مجاز است.

12- انتقال دانشجويان پيام نور به  دوره هاي حضوري دانشگاه هاي دولتي مقدور نيست و به دانشگاههاي نيمه حضوري و غير دولتي,با رعايت شرايط از طريق آموزش استان امكان پذير است.

13-  بررسي تقاضاي انتقال دانشجو از مركز برون مرزي فقط از طريق اداره كل خدمات آموزشي امكان پذيراست.

14- انتقال از مركز به واحدهاي تحت پوشش مركز, در صورتي كه بعد از پذيرش دانشجو رشته تحصيلي وي در واحد ايجاد شده باشد و بيش از نيمي از واحدهاي ايشان باقي مانده باشد بلامانع است, در اين صورت نيازي به نمره آزمون نيست.

15- انتقال فرزندان هيات علمي فقط از طريق اداره كل خدمات آموزشي مقدور است, در اين صورت هيات علمي در اولين نيمسال تحصيلي با مراجعه به سازمان سنجش,مجوز لازم را اخذ و به خدمات آموزشي ارائه خواهد داد.

16-  در صورتيكه فرزندان هيات علمي حائز حد نصاب لازم را براي انتقال نباشند ,انتقال بصورت مشروط مهمان, بشرح زير خواهد شد:

- از اين دسته از پذيرفته شدگان با معرفي اداره كل خدمات آموزشي ثبت نام بعمل خواهد آمد.

- اگر چنانچه پس از دو نيمسال, موفق به كسب ميانگين كل 15 براي رشته علوم و 16 براي  رشته هاي علوم انساني شوند انتقال قطعي خواهد شد.

17-  انتقال دانشجوياني كه بعلت نداشتن شرايط ثبت نام با اخذ تعهد, مبني بر عدم تقاضاي انتقال در مركز، ثبت نام كرده اند ممنوع است.

18- انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر توسط ستاد شاهد  و ايثارگر دانشگاه انجام و از طريق اداره كل خدمات آموزشي    اطلاع رساني مي شود.

برای دریاقت نقل و انتقالات و یا مهمانی باید به سامانه نقل و انتقالات پیام نور مراجعه کنید.