About Me

سلام ! ما مجموعه  فایند جاب هستیم و تمام نکاتی که برای پیدا کردن یک شغل مناسب لازم دارید رو براتون آماده میکنیم 

فایند جاب شما رو به یک سایت کاریابی و استخدام متصل می کند اما قبل از آن باید کلی موارد  

ما در فایند جاب کلی مقاله در مورد موارد مختلف از جمله نحوه نگارش رزومه ، نحوه پیدا کردن یک شغل مناسب و ... داریم .
امیرعلی پوزشی مدیر فایند جاب