Ubezpieczenia Gothaer

Czym jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków?Czym jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni zarówno osobę ubezpieczoną, jak i członków jej najbliższej rodziny. W towarzystwach ubezpieczeniowych dostępne jest w dwóch podstawowych wariantach: wypadków samochodowych oraz innych, które nie mają związku z ruchem pojazdów.


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowców

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wykupić kierowcy jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zakres ochrony jest w tym przypadku stosunkowo szeroki, gdyż ubezpieczenie obejmuje nie tylko wypadki zakończone uszczerbkiem na zdrowiu, które miały miejsce, gdy pojazd znajdował się w ruchu, ale także te, do których doszło podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w aucie podczas postoju na parkingu czy też naprawiania zepsutego auta na trasie. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko kierowcę, ale wszystkich pasażerów w liczbie, która została zapisana w zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym umowie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków mogą kupić nie tylko kierowcy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może wykupić każdy. Polisy te dostępne są w wersji ubezpieczeń grupowych (skierowane do uczniów i pracowników) oraz indywidualnej polisy. Ochrona może obejmować bowiem nie tylko wypadki, które powstały na skutek ruchu pojazdów. Polisę mogą wykupić także osoby, które chcą zapewnić sobie ochronę, gdy wypadek jest skutkiem:

  • zawału serca;
  • udaru mózgu;
  • uprawiania sportu.

Polisa może objąć pokrycie kosztów związanych z zakupem środków ortopedycznych, kosztów leczenia (tutaj polisę można rozszerzyć na zwrot kosztów leczenia poza Polską), wypłatę świadczenia na wypadek, gdy osoba ubezpieczona poniesie w wypadku śmierć.

Cechą charakterystyczną ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, na którą wiele osób zwraca największą uwagę jest niska składka. Warto pamiętać, że indywidualną polisę następstw nieszczęśliwych wypadków można dopasować do swoich potrzeb, samemu można też wybrać sumę ubezpieczenia.

Zobacz: https://www.gothaer.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/bezpiecze%c5%84stwo-rodzina/ubezpieczenie-nnw-na-wszelki-wypadek