Limited Time Offer: Get 2 Months of ABCmouse.com for only $5!

"Ang hindi marunong magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda.

Get 2 Months for $5!