"Ang hindi marunong magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda.