Contact Me

Company Information
Add : No. 166, Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province.
Tel: +86 571 23208118
Zip Code: 311402
E-mail: info@zjdmxc.com
URL:https://www.zjdmxc.com/

Global Sales
Contact:Miss Liu
Tel: +86 130 6779 2193
E-mail: info@zjdmxc.com

Domestic Sales
Contact:Miss Liu
Tel: +86 130 6779 2193
E-mail: info@zjdmxc.com