Buy Limit

 

Hướng dẫn đặt lệnh Buy Limit hiệu quả

Buy Limit là gì? Lệnh Buy Limit là một lệnh chờ bán với mức giá mua vào sẽ thấp hơn so với mức giá thị trường hiện tại, được sử dụng thường xuyên trong đầu tư forex và chứng khoán. Lệnh Buy Limit tự động khớp lệnh khi giá giảm xuống với điểm đặt lệnh. 

Thời điểm để đặt lệnh buy limit khi bạn kỳ vọng giá sẽ giảm xuống thấp hơn so với giá hiện tại, để mua. Biết cách sử dụng lệnh buy limit có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng có rủi ro. Nhưng sử dụng lệnh buy limit sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, quan sát tổng thể thị trường và chỉ cần một nguồn vốn nhỏ vẫn có lợi nhuận cao, đặc biệt là tránh được cái bẫy tâm lý nhà đầu tư. 

Cách sử dụng lệnh Buy Limit hiệu quả cũng khá đơn giản. Bạn có thể sử dụng chiến thuật rải đinh, là chia nhỏ nguồn vốn để đặt nhiều lệnh với nhiều thời điểm khác nhau, cách này tuy giảm thiểu được tối đa rủi ro, dù thế lợi nhuận không quá cao - đây vẫn là một chiến lược an toàn để tiếp thu kinh nghiệm. Hoặc sử dụng lệnh buy limit vào lúc thị trường đi ngang (thị trường sideway), vào lúc thị trường đang bình ổn giá, không có sự biến động, nếu kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích sẽ tăng tỷ lệ thành công khớp lệnh, tuy nhiên nó vẫn mang đến nhiều tiềm ẩn rủi ro bạn cần cẩn thận.