Drawdown

 

Drawdown là gì trong forex?

Drawdown là gì? - là từ thể hiện mức độ sụt giảm của nguồn vốn của tài khoản trong đầu tư. Mức sụt giảm vốn được tính từ đỉnh vốn xuống đáy vốn. Cho biết mức độ quản trị rủi ro và cách kiểm soát vốn của nhà đầu tư. kết quả của phép tính Drawdown hiển thị dạng “%.” Và dựa theo một kỳ tính để tính toán mức đỉnh và đáy của vốn. Hơn nữa, đỉnh vốn hình thành trước và đáy phải được hình thành sau.

Có ba mức độ thể hiện Drawdown là Absolute Drawdown là mức sụt giảm vốn đầu tư. Tính từ lần đầu nạp tiền vào tài khoản. Mức độ thứ hai là Maximum Drawdown là mức sụt giảm vốn tối đa. Tính từ đỉnh vốn cao nhất đến đáy vốn thấp nhất. Và cuối cùng là Relative Drawdown là tỷ lệ thua lỗ của Maximum so với vốn ban đầu.

#hethongtienao 

#forex 

#drawdown 

#ngoaihoi 

#kienthucforex