OpenOcean Coin OOE

 

Tổng quan tiền điện tử OOE Coin và OpenOcean

OOE Coin là đồng token chính có chức năng quản trị trên nền tảng OpenOcean. OpenOcean là nền tảng tổng hợp thanh khoản từ các nguồn CeFi và DeFi, cung cấp mức trượt giá thấp nhất cho các sàn DEX và CEX. OpenOcean thực hiện triển khia cùng lức nhiều nền tảng với cross chain. OpenOcean cung cấp các giao dịch spot / swap và cả giao dịch phái sinh.

OpenOcean sử dụng thuật toán giao dịch AMM, và các giao dịch chuỗi chéo, tích hợp order book chỉ một nền tảng duy nhất. OOE Coin - đồng tiền chính trong mạng lưới OpenOcean, hiện đang có giá 1 ooe = 372.60 đ.  Thời điểm hiện tại, nền tảng One-Stop DeFi nổi bất nhất chính là OpenOcean.