Polygon coin matic

 

Tìm hiểu Polygon Coin - Matic

Polygon coin (matic), một nền tảng blockchain đến từ Ấn Độ, giao thức player 2 tạo ra một hệ sinh thái đa chuỗi tương thích với mạng lưới Ethereum, và giải quyết các vấn về phí giao dịch và tốc độ giao dịch. Polygon Network – một sidechain PoS. Sidechain là một Blockchain riêng hoạt động độc lập và chạy song song với mainnet Ethereum.

Polygon Coin có nhiều ưu điểm, tuy nhiên, nó vẫn còn khá nhiều hạn chế. Như bạn cũng biết, lý do nhiều người sử dụng MATIC là vì để khắc phục sự tắc nghẽn giao dịch trên Ethereum. Và, sự xuất hiện của Ethereum 2.0 đã giúp giảm bớt sự tắc nghẽn, tăng tốc độ giao dịch lên rất nhiều.