About Me

خرید کانکس

کانکس بهداشت و درمان PreSAGE ، یک سیستم نظارت بر رویداد تختخواب بر اساس تصویربرداری حرارتی و مدل های یادگیری ماشین اختصاصی را توسعه داده است. آن را از پوشیدگی های سخت و تجهیزات سیمی دور می کند و یک نظارت واقعاً غیر تماسی ، غیر سرزده و مداوم را فراهم می کند که از حریم شخصی بیمار و مراقب محافظت می کند. داده های حرارتی هویت بیمار یا مراقب را نشان نمی دهند ، اما برای تجزیه و تحلیل حرکت های مختلف وضوح بالایی می دهند.

راه حل PreSAGE به بیمارستانها و خانه های سالمندان با بینش های ارزشمندی برای تخصیص بهتر منابع و کانکس در هنگام وقوع حادثه ارائه می دهد. اقدامات آموخته شده به طور خودکار وارد سیستم می شوند و یک گزارش کاربر پسند ایجاد می کنند که بهره وری پرستاری را به شدت افزایش می دهد. هشدارهای سفارشی نیز برای رویدادهای آموخته شده ساخته می شوند ، از این طریق موسسه را قادر می سازد به موقع و کیفیت بهتری از مراقبت ارائه دهد.

اولین ویژگی برای سیستم PreSAGE ماژول پیش بینی خروج از تختخواب است که در یک مطالعه یک ساله با بیمارستان Tan Tock Seng تأیید شده است. PreSAGE در صورت بروز خروج از خواب در نظر گرفته شده ، زمان پاسخ بیشتری را به مراقبان می دهد ، در نتیجه خطر سقوط را برای بیماران پرخطر کاهش می دهد. این سیستم اعتماد به نفس خود را در جامعه محلی و همچنین در خارج از کشور در تایلند و استرالیا به دست آورده است.

کانکس