Limited Time Offer: Get 2 Months of ABCmouse.com for only $5!

Ka Papa a Kumu Kainoa

Aloha mai kakou!  'O keia he punaewele no ka kakou papa.  Ma 'ane'i no 'oe e 'ike ai i na ha'awina like 'ole a me na ho'olaha o ka papa.
Get 2 Months for $5!