mehriye steps

هزینه اجرا گذاشتن مهریه زن

اگر مهریه زن سکه باشد زوجه به مبلغ اصلی سکه را در دادخواست قید کند مجبور به پرداخت هزینه دادرسی بسیار سنگینی می شود .

بنابراین اگر اموال قابل توقیفی از مرد سراغ داشته باشد می تواند ابتدا دادخواست تامین خواسته را جداگانه در همان دفتر خدمات قضایی ثبت کند که این دادخواست غیر مالی می باشد و هزینه کمی را در بر دارد .

اما اگر زن بخواهد مبلغ اصلی سکه را در دادخواست قید کند ، پس از تنظیم دادخواست ، باید به میزان یک بیستم کل مبلغ مهریه( نیم عشر دولتی)، بابت هزینه اجرا گذاشتن مهریه زن ده به حساب دادگستری واریز کن

مثلا اگر مهریه زنی 200 سکه باشد و قیمت سکه در روزی که او مهریه را به اجرا می‌گذارد 5 میلیون تومان باشد، مبلغی که او باید به حساب دولت واریز کند، 50 میلیون تومان است.

البته این مبلغ پس از صدور حکم نهایی مهریه ، از مرد اخذ و به زن پس داده خواهد شد، اما برای به جریان افتادن پرونده در دادگاه در ابتدا باید پرداخت شود.

راهنما: ناگفته نماند که زن می تواند با معرفی ۲ شاهد به دادگاه، اعلام کند که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و پس از قطعی شدن حکم، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد.

البته اگر زن اعلام عدم توانایی مالی کند،در آن دیگر نیم عشر بر اساس قیمت روز سکه محاسبه می شود که با استفاده از یک وکیل کاربلد می توان آن را تقویم کرد.

تقویم به این معناست که زن با اعلام اینکه ارزش واقعی و دقیق مهریه زن مشخص نیست، معمولا بخش اندکی از مبلغ واقعی نیم عشر را به حساب دادگستری واریز می‌کنند.