tracking the case

ورود اطلاعات پرونده

در اینجا پرونده ها به دو گزینه مختومه شده ها و مختومه نشده ها تقسیم می گردند.

در این کادر گزینه هایی وجود دارد که برای رهگیری پرونده های قضایی می توانید استفاده کنید.این گزینه ها بر اساس پرونده های مختومه شده و مختومه نشده قابل بازیابی است.

مثلا اگر پرونده های مختلف قضایی دارید توسط گزینه از تاریخ … تا تاریخ … می توانید بازه های زمانی مورد نظر خود را برای دسترسی آسان تر انتخاب کنید.

همچنین می توانید مشاهده پرونده های خود را بر اساس سه گزینه شماره پرونده،تاریخ صدور و شعبه به صورت صعودی یا نزولی مرتب سازی کنید.

راهنما: در بازیابی اطلاعات بوسیله ” شماره ملی ” ، تنها  پرونده هایی نمایش داده می شود که شماره ملی شما در آن پرونده به ثبت رسیده باشد .

در مرحله آخر، بر روی گزینه ” بازیابی اطلاعات ” کلیک کرده تا لیست پرونده های قضایی برای شما نمایش داده شود.اکنون پرونده مورد نظر خود را انتخاب کنید.

با کلیک بر روی پرونده مورد نظر خود یک صفحه جدید باز می شود که حاوی اطلاعات پرونده مانند خلاصه پرونده،روند کار پرونده ،ردیف های فرعی و آخرین موضوعات می باش