parastari az bimar

 

پرستاری و نگهداری از بیمار

 

مراقبت از بیمار در منزل امر بسیار پیچیده و نیازمند دانش تخصصی است. بسیاری از بیماران با دستور پزشک در صورتی که شرایط و تجهیزات لازم در منزل فراهم باشد می توانند از بیمارستان ترخیص شده و در منزل شخصی خود تحت مراقبت و پرستاری قرار بگیرند.

پرستار بیمار به صورت مداوم وضعیت سلامتی بیمار را ارزیابی می کند و در صورت لزوم مداخلات مناسب را انجام می دهد.

پرستار بیمار در منزل فعالیت های مراقبتی خود را با توجه به توصیه پزشک انجام می دهد و موظف است هرگونه تغییر در وضعیت بیمار را به پزشک اطلاع دهد.

پرستار بیمار در منزل علاوه بر ارائه خدمات پرستاری به خانواده نیز در بالارفتن کیفیت زندگی از طریق کاهش استرس ناشی از مراقبت کمک می کند.

 

مطالعات مختلف حاکی از این امر است که کسانی که از خدمات مراقبتی در منزل برای مراقبت از بیماران خود استفاده می کنند در بیماران خود شاهد وضعیت سلامتی بهتری نسبت به موارد مشابه بستری در بیمارستان هستند

.
تمرکز و پشتیبانی از تمامی خدمات

مراقبت از بیمار در منزل باعث می شود مراقب به صورت ویژه بر سلامت یک بیمار تمرکز کند و با در نظر گرفتن برنامه مراقبتی تمام جوانب سلامتی بیمار را در نظر می گیرند. این گروه از مراقبان نیازهای بیمار رادر الویت کاری خود قرار می دهند و زیر نظر پزشک به بیمار کمک می کنند تا سلامت خود را باز یابد.

 

کاهش هزینه های مراقبتی

یکی از مهمترین جنبه های استفاده از خدمات مراقبتی در منزل، کاهش هزینه های ناشی از مراقبت است. بستری بودن بیمار در بیمارستان به دلیل اشغال تخت بیمارستانی و پرسنلی که پیوسته در شیفت های مختلف درگیر مراقبت هستند هزینه ی بسیاری به بیمار تحمیل می کند. این هزینه ها، هزینه هایی هستند که به صورت مستقیم به خانواده تحمیل می شود. دریافت خدمات مراقبت از بیمار در منزل با کاهش هزینه های بیمارستانی، کاهش هزینه های رفت وآمد و کاهش مرخصی های کاری اعضای خانواده باعث مقرون به صرفه شدن این خدمات می شود

 

http://takzangesalamat.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/