Hmong Literacy/Culture

sssssss

--Peb yog Hmoob. Peb kawm ntawv Hmoob. Peb hais lus Hmoob. Peb sau ntawv Hmoob.

 p      Qhov ua peb kawm dhau los yog kev ua liaj!            t

l

Clay Model of a Rice Field

Daim liaj no peb siv av puab (clay) thiab ntawv (construction paper) ua. Cov menyuam nyiam heev li vim hais tias lawv nyiam kov av thiab txiav ntawv.

 


Kev Kawm Tshiab:  

  • Upcoming Story: Zaub Hauv Ob Lub Tebchaws, by Ms. Pa
  • Vocabulary: tebchaws, yooj yim, qoob loo, qab zib, ntsev, ntshiab, nqaij

sssssss

KEV LOM ZEM

Ms.Paj's Pajhuam....it's long but I hope you get the meaning of it.....

Ms. Paj Cov Lus Qhuab Qhia

Kuv lub npe hu ua Ms Paj
     Yuav thov tshaj rau nej txhua tus
thaum yus mus pib ib qib tshiab
     yeej npaj siab yuav kawm txhua yam
yuav tsum xam rau txhua qhov chaw
     yam yus ntshaw thiaj yuav los ze
kuv cov me tub ntxhais kawm ntawv
     niaj hnub sawv tuaj kawm txuj ci
kev ua si tso rau tom qab
     thiaj yuav pab koj txoj kev kawm
yuav hais tawm rau cov nyuam tub
     txhob maj hlub los nyuaj lub siab
tsam iab iab nej lub me plawv
     tsis xav sawv mus kawm txuj ci
hais npaum li vim nej yog neeg
     thov nej ntseeg kuv cov lus thiab
nej lub siab thiaj tsis muaj mob
     thov tsis txhob maj yuav pojniam
txoj kev liam tsis txhob xav txog
     thov nej cog siab rau kev kawm
txhob xav tawm mus ua si xwb
     nej lub hlwb yuav puas zuj zus
nej cov lus yuav tsis muaj kuab
     thov txhob muab kev kawm tso tseg
kev sib ceg yuav loj zuj zus
     kuv cov lus hais rau cov ntxhais
txhob rawm pais nrhiav kev sib hlub
     neeg siab dub muab coob coob li
thov luag ntxhi rau txoj kev kawm
     lub sibhawm tsis tuav koj cia
kuv hais qhia li no rau nej
     kev ua lej thiaj pab tau yus
Yus tej nus thiaj li yuav qhuas
     thiaj tsis puas nej lub me neej
thiaj yuav tsheeg ib co neeg ncaj
     luag yuav tshaj nej lub npe zoo
nej txoj hmoo yuav loj zuj zus
     rau siab mus kawm ntawv kom tas
nyiaj duas las thiaj li puv hnab
     nej lub plab thiaj tsis hnov ntshaib
thiaj yuav laib txhua tsam txhua yam
     tsis pub plam ntawm nej tes mus
kuv cov lus rau cov tub ntxhais
     yuav los hais tsuas muaj li no
thov nej nco txog kuv thiab mog...

Yog nej leej twg muaj tswv yim zoo hais txog kev sau pajhuam no thov qhia rau kuv thiab. Sau tau rau kuv tus email yog: pa.vang@psak12.org. Sib ntsib dua.

"Yuav tsum zoo siab rau yam yus muaj....ua neej thiaj tsis nyuaj siab."---Ms. Pa

     Peb Hoob Daim Phob Ntsa Lus Hmoob (Hmong Word Wall)
w