Wsparcie w zakladaniu firm zagranicznych<h1><o:p></o:p></h1>

Podstawową formą działania na rynkach międzynarodowych jest zwykle po prostu przenoszenie części działalności swojego podmiotu krajowego na zagraniczne rynki. Można wysyłać pracowników delegowanych, można wysyłać i odbierać towary, można wykonywać usługi w kraju i ich efekty oferować drogą elektroniczną zagranicznemu kontrahentowi. Opcji jest naprawdę wiele, chociaż często żadna z nich nie jest odpowiednia i konieczne jest stworzenie firmy-córki za granicą. A to potrafi być sporym wyzwaniem.

Wsparcie w zakładaniu firm zagranicznych

Wsparcie wyspecjalizowanych podmiotów

Jedną z najlepszych rad, jakie może otrzymać przedsiębiorca wybierający się ze swoją działalnością za granicą, jest skorzystanie z usług specjalnych podmiotów oferujących pomoc z zakresie związanym z otwieraniem działalności na nowych rynkach. Zakładanie firm czy rejestracja skomplikowanych spółek może być nawet dla przedsiębiorcy chlebem powszednim w warunkach polskich, co jednak nie oznacza, że będzie on w stanie poradzić sobie za granicą. Osoby posiadające doświadczenie w kwestii budowania osób prawnych w kraju wiedzą to najlepiej, ponieważ praktyka biznesowa nauczyła ich, że forma prowadzenia działalności jest nieraz równie istotna dla jej sukcesu co sam sposób prowadzenia realnej działalności biznesowej.

Zakładanie firm, rejestracja spółek i usługi dodatkowe

Podstawowe wsparcie organizacyjne przy tworzeniu nowych podmiotów dotyczy oczywiście samego zakładania firm i prawidłowego rejestrowania spółek. W praktyce można liczyć jednak na znacznie większą pomoc, w tym przede wszystkim na:

  • Dostarczanie usług dyrektorskich i wyższej kadry kierowniczej;
  • Zarządzanie podmiotem przez wyznaczonego managera;
  • Tworzenie wymaganych przez prawo raportów przewidzianych dla podmiotów zagranicznych;
  • Rejestrowanie siedziby.

W ramach szeroko rozumianego wsparcia dla zakładania firm za granicą warto jeszcze wspomnieć o możliwości planowania całej siatki korporacyjnej w różnych krajach oraz prowadzenia audytów odnośnie niezgodności struktur już istniejących wobec lokalnych uwarunkowań.

Przeczytaj też: https://www.tmf-group.com/pl-pl/services/companies/corporate-secretarial/company-formation/