Ms. Paj's Pajhuam

∞Ms. Paj's Pajhuam is a collection of pajhuam that I wrote during my spare times to teach my students how important EDUCATION is.  Here is one....ENJOYED!!!  More to come!∞

 Ms. Paj Cov Lus Qhuab Qhia, ©2004

No part of this pajhuam may be taken or use without permission.

 Kuv lub npe hu ua Ms. Paj...Yuav thov tshaj rau nej txhua tus

Kuv cov lus yuav qhuab yuav qhia...Yog muaj sia yeej yuav tsum nco

Npaj yuav so nej lub kua muag...Yog tsis tuag yeej tsis pom tseg

Yuav hais tseg rau nej txhua tus...Thaum yuav mus rau ib qib tshiab

Yeej npaj siab yuav kawm txhua yam...Yuav tsum xam rau txhua qhov chaw

Yam yus ntshaw thiaj yuav los ze...Kuv cov me tub ntxhais kawm ntawv

Niaj hnub sawv tuaj kawm txuj ci...Kev ua si twb tsis tau ua

Yam li cua ib vuag dhau lawm...Yuav hais tawm rau cov nyuam tub

Txhob maj hlub lod nyuaj lub siab...Yuav iab iab koj lub me plawv

Tsis xav sawv mus kawm txuj ci...Hais npaum li koj tsis yog neeg

Thov koj ntseeg kuv cov lus thiab...Koj lub siab thiaj tsis muaj mob

Txhob rawm phob yuav poj yuav se...Thaum ua ke ces yuav tau yuav

Koj yuav dhuav koj txoj kev kawm...Tsuas xav tawm mus ua si xwb

Koj lub hlwb yuav puas zuj zus...Cov me lus no rau cov ntxhais

Kuv yuav hais rau nej txhua tus...Txhob rawm mus nrhiav kev sib hlub

Ua ib khub yeej zoo kawg li...Thaum yuav nthi los nthi tsis dim

Yeeb vim nws yuav tuav koj cia...Yuav hais qhia tias nws hlub koj

Yuav ua zoj kom tau koj xwb...Koj lub hlwb yuav  tsum ntse tshaj

Txhob rawm maj ntsseg nws tej lus...Kav tsij mus kawm ntawv kom siab

Lub neej tshiab thiaj ze zuj zus...Koj tej nus thiaj yuav qhuas koj

Vim koj coj tau lup npe zoo...Koj txoj hmoo yuav loj zuj zus

Yog koj mus nrhiav kev lom zem...Yuav ua phem rau koj lub neej

Yuav tsis tsheej ib tug neeg ncaj...Luag yuav tshaj koj lub npe phem

Niam txiv cem los ua siab ntev...Vim txoj kev koj tsis coj zoo

Tshuav ntau xyoo rau koj kawm ntawv...Rau siab sawv mus kawm kom tas

Nyiaj duas las thiaj li puv hnab...Kev ua nyab txhob npaj siab

Kua muag iab yuav tawm plaws los...Txawm koj mos koj lub qhov muag

Thaum ntawv luag yeej yuav tsis khes...Thaum ntawd ces koj yuav khuv xim

Nws yog vim koj mam nrhiav neej...Thiaj tsis tsheej ua tus neeg ntse

Hais ua ke rau cov tub ntxhais...Kuv lus hais tsuas muaj li no

Thov koj nco txog kuv thiab mog...Kuv lus cog tseem nyob kov kho

Yog nej nco hu nrog kuv tham...Kuv yeej vam yuav hnov nej moo

Thov nyob zoo nej sawv daws mog kuv cov me tub ntxhais kawm ntawv........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:47:19