Hvordan familieterapi kan hjelpe deg?

Nå dukker historiefortelling opp som en viktig del av familieterapi. Nå er det ganske mange terapeuter som har fått positive resultater i øktene sammen med mennesker som har ulike familieproblemer. Det er viktig at vi bruker litt verdifull tid og kjenner noen avgjørende prinsipper som kommer til ytelse når historiefortelling blir akseptert som en hoveddel av familiensterapitilnærming følelsesfokuserte.

 

Historiefortelling som hoveddel av familieterapi Bergen videreformidler ideer og helhetlige meldinger. Så til dette er lytterne i stand til å få budskapet på en enkel, logisk måte og i bare en flyt.

 

Historiefortelling måles som en eldgamle type uttrykk for følelser og ideer. Denne typen kommunikasjon er det medfødte språket som kan brukes med personer som er så modne som to år. Alternativt blir den abstrakte kommunikasjonstypen effektiv bare for mennesker som er minst 8 år gamle.

11.jpg

Denne kommunikasjonsmetoden tillater familieterapi-spesialisten å kommunisere på en måte som tillater ham å sortere ut forskjellige elementer i logisk rekkefølge fra en rotete setting. Denne typen tilnærming forbinder folket til rom og tid, og måten hendelsesforløpet blir til tydeligere, slik at terapeuten kan levere en mer praktisk melding eller idé. Spesialister i familieterapi Oslo er i stand til å levere helhetlige realismer når de adopterer historiefortelling som en viktig del av terapitimene som motsatt av det abstrakte kommunikasjonssystemet som generelt bryter ned meldingen til søppel.

 

Abstrakt form for kommunikasjon styrker på vårt tydelige rom og tid og setter sin egen oversikt og bruker en slik type mentale rammer for enhver annen person. Det som skjer med en slik behandling er at personen er bundet til bare to forskjellige muligheter – å avvise eller godta ideen som videreformidles av foreldreveiledningsterapeuten. Med tilnærmingen til abstrakt kommunikasjon kommer man med et ja-nei, alle eller ikke noen form for fiendtlighet.

 

Etter forskjell kommer historiefortelling ut som et samarbeidsmøte som støtter lytteren til å delta i en arm-i-arm-aktivitet sammen med individuell terapi spesialisten for. Dette beskrivelseselementet i familieterapi er mer en tilbakevendende dans bortsett fra en kommunikasjonskamp.

 

Hva som gjør denne narrative tilnærmingen til et virkelig effektivt supplement til hele familieterapiprosessen, er at den tillater lytteren å gjøre en parallell hendelse i sin egen bevissthet. Det forbedrer sjansen for aksept mer enn avvisningen vi vanligvis opplever i den abstrakte kommunikasjonen.

 

En viktig del av historiefortelling har noe å gjøre med stilltiende informasjon. Vi forstår flere ting enn vi virkelig tror vi har, og det er avgjørende å erkjenne betydningen av taus kunnskap i den komplette ordningen av ting.

 

Til syvende og sist blir abstrakt kommunikasjon generelt forklart som kjedelig og tørr når folk sliter med å knytte den til realisme. Som levende vesener med spesielle trekk, blir vi ganske enkelt assosiert med ting som er animerende og avviste inerte og livløse ting som abstrakte begreper.