Our Classroom Website

De utbrett fördelarna med patroner för rockbrytning
 

Gruv- och byggindustrin har bevittnat en snabb utveckling under de senaste åren. Som vi alla vet har bergsprängning alltid varit en integrerad del av dessa branscher som de måste möta tuffa utmaningar för att utföra arbetet. Hotet mot miljön och befolkningen i närheten har alltid varit en relaterad aspekt. Därför har utvecklingen av icke-explosiva sprängtekniker, särskilt patronerna, underlättat arbetet med stenbrytning betydligt. Sprängmaskiner ersätts nu alltmer med icke-detonerade patroner för bergbrytningsarbete. Rör- och kabelgrav är en viktig del av rockbrytningsarbetet.
Detta nya tillvägagångssätt är mycket smartare, mjukare och effektivt i stånd att bryta stora stenar, stenar och betong. Frågor som giftiga gaser och flygelar elimineras helt. Typiskt är dessa patroner fyllda med drivmedel och försedda med icke-elektriska tändare. Dessa hjälper till att generera högt gastryck i de förborrade hålen på bergytan som klarar av att bryta stenarna med tillräcklig lätthet. De ökade fördelarna med dessa patroner har gjort dem oumbärliga för allt bergbrytningsarbete under nuvarande period. Nämnda nedan är några av de viktigaste höjdpunkterna i patronerna för rockbrytning.
1. Dessa patroner är icke-explosiva och med hjälp av drivmedlet sker initieringen och förbränningsprocessen snabbt.
2. Patronerna har ett brett utbud av applikationer. För närvarande används de i civilt byggande och i alla de miljömässigt känsliga områdena.
3. Frågan om flygeln är helt eliminerad. Patroner är tillgängliga för giftig användning i olika former av rockattribut.
4. Introduktion av patroner för rockbrytning förenklar arbetet och gör det kostnadseffektivt.
5. Det säkerställer också att det inte finns någon produktionsstopp, eftersom endast lokalt godkännande av arbetet måste ske,
6. Risken för rök är noll. Utsläppsnivåerna (om alls) är ganska minimala.
7. Eftersom patroner kommer att användas kan hålen borras i praktiska vinklar på bergytan.
8. Det finns inget behov av andra tunga maskiner eller agenter för att hjälpa stenbrytningsarbetet.
9. Det finns ingen risk för vibrationer som den konventionella sprängningen.
10. Ökad säkerhet säkerställs och företag behöver inte vara oroade över olyckor som är vanliga vid bergbrytningsoperationer.
De olika fördelarna med patronerna som nämnts ovan har krävt sin användning vid flera bergbrytningsoperationer. Med reducerade overheadkostnader och maximala utmatningar kommer detta moderna sätt att rocka brytning definitivt att hjälpa byggföretaget mycket.