Spanish 1 : Class Homework

 

Date Homework
Thurs 3/15 GT p. 27 + 28
Fri 3/16 CVG p. 55 + 56
Mon 3/19 GeoCultura A - C & Lectura A & B
Tues 3/20 No homework
Wed 3/21 No homework
Thurs 3/22 p 172 Act 18 & 20
Fri 3/23 No homework
Mon 3/26 CVG 56 + 57
Tues 3/27 CVG p 59 + 60
Wed 3/28 GT 29 + 30
Thurs 3/29 CA p. 45 + 46
Fri 3/30 CA pg. 47+48
Mon 4/2 GT p. 31 + 32 : Grammar Quiz tomorrow
Tues 4/3 study for quiz and test
Wed 4/4 GT p. 31 + 32
Thurs 4/5 Study for Test tomorrow
Fri 4/6 No Homework
Mon 4/9 No Homework
Tues 4/10 CVG p. 61 + 62
Wed 4/11 CVG p.63 + CA p.51
Thurs 4/12 Study for Vocabulary Quiz tomorrow
Fri 4/13 None
                SPRING VACATION
Mon 4/23 CVG p. 66 CA p.52
Tues 4/24 CVG p. 64 + 65
Wed 4/25 GT p. 33 + 34
Thurs 4/26 Bk p.201 Act 10,15,17
Fri 4/27 CVG p. 67 + 68
Mon 4/30 CVG p.64 + CA p. 55 Skip Act 14
Tues 5/1 CA p. 53 + 54
Wed 5/2 Finish p. 206 Q #1 - 6
Thurs 5/3 Finsih p. 210 Act 21 - 23
Fri 5/4 GT 34+35
Mon 5/7 no homework
Tues 5/8 no homework
Wed 5/9

 

Thurs 5/10  
Fri 5/11  
Mon 5/14 no homework
Tues 5/15