Our Classroom Website

آزمایش اویلدنک دانشگاه آلومونی آلمان بر روی کرم گوری و صابون گوری

یک سری آزمایشات انجام گرفته بر روی کرم گوری اصل حاکی از برخی مسائل دارد . دقت کنید که کرم گوری بسیار کرم عجیب و غریبی است . در این دانشگاه که ۳ پروفسور اتریشی بر روی ۱۷ نفر که ۱۱ نفر آنها خانم و ۶ نفر آنها آقا بودند ترکیب ماکادمیا و سولارا و ویتامین E را تست کردند ، آنها پیش از این تاثیر بی نظیر صابون گوری و کرم گوري بر روی پوست نظاره کرده بودند و در پی یافتن ماده افکتور موجود در این محصول اقدام به آزمایش نمودند . نتایج این تحقیقات در نشریه سَلامت Reuters آلمان مُنتشر گردید و افراد بسیاری تشویق و استفاده از این محصول و روغن موثر در این محصول نمود.

منبع : کرم گوری