Contact Me

Contact Details

Add:Shangjin Village, Yanjiang Town, Linhai City, Taizhou City, Zhejiang Province
Tel: +86-576-8569-1233
Fax:+86-576-8569-1233
E-mail: charles@info-plastic.com
Website:
https://www.info-plastic.com/