methyl ethyl ketone

متیل اتیل کتون (C4H8O یا CH3CH3COCH2CH3) مایعی قابل اشتعال بدون رنگ و بوی تند است. ممکن است برای چشم ، پوست و در صورت استنشاق یا بلعیدن مضر باشد. کارگران ممکن است از قرار گرفتن در معرض متیل اتیل کتون آسیب ببینند. میزان قرار گرفتن در معرض به دوز ، مدت زمان و کار انجام شده بستگی دارد.

متیل اتیل کتون در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به عنوان حلال و در تولید لاستیک مصنوعی ، موم پارافین و ساخت سایر محصولات شیمیایی استفاده می شود. برخی از نمونه کارگرانی که در معرض متیل اتیل کتون قرار دارند شامل موارد زیر است:

کارگرانی که در کارخانه های چاپ کار می کنند
کارکنانی که در معرض رنگ ، پوشش یا چسب خاصی هستند
کارگرانی که در کارخانه های کفش و کالاهای ورزشی کار می کنند
کارگران تولیدی که در ساخت محصولات لاستیک مصنوعی مشارکت دارند
NIOSH توصیه می کند که کارفرمایان برای جلوگیری از صدمات از سلسله مراتب کنترل استفاده کنند. اگر در صنعتی استفاده می کنید که از متیل اتیل کتون استفاده می کند ، لطفاً برای اطلاعات خطر ، برچسب های شیمیایی و همراه با آن را بخوانید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنترل تماس با مواد شیمیایی در محل کار ، به صفحه NIOSH در زمینه مدیریت ایمنی شیمیایی در محل کار مراجعه کنید.

منابع زیر اطلاعاتی را در مورد مواجهه شغلی با متیل اتیل کتون ارائه می دهند. عبارات جستجوی مفید برای متیل اتیل کتون شامل "2-بوتانون" ، "MEK" ، "متیل استون" و "متیل اتیل کتون" است.

 

منبع: خرید متیل اتیل کتون از شیمیایی تهران