Contact Me

address: 
No.1528,Hubin Road,Huqiao Town,Fengxian District,Shanghai

emali:  
admin@kuihong.com

phone : +86-21-57456513 

website: http://www.kuihong-foodmachine.com/