?????? ???????

برای راه اندازی باشگاه مشتریان دنبال چه هدفی هستید ؟ آیا کسب و کار شما قابلیت پیاده سازی باشگاه مشتریان را دارد ؟  نمونه باشگاه مشتریان خوب را سراغ دارید ؟ قیمت باشگاه مشتریان چقدر میباشد ؟

همه ی اینا نمونه ای از بیشمار سوالی است که قبل از راه اندازی باشگاه مشتریان ، شما باید جوابی قانع کننده برای خودتان داشته باشید. باید شما بدانید هدف از ایجاد باشگاه مشتریان چیست . آیا این اقدام در راستای اهداف یک بنگاه اقتصادی که کسب سود بیشتر است قرار دارد یا خیر؟

شما باید بدانید چه گامهایی برای راه اندازی باشگاه مشتریان باید بردارید . ضمن اینکه شما باید بتوانید زمان پیاده سازی ساختار باشگاه مشتریان را بتوانید تخمین بزنید.

خرید باشگاه مشتریان باید متناسب با نیاز کسب و کار یا سازمان انجام شود. توجه داشته باشید هدف اصلی باشگاه مشتریان برندسازی ، رجوع مجدد مشتریان قبلی و گسترش بازار است .

صدور بن کارت برای سازمان ها و یا بن کالا بستری برای هدفمند کردن بودجه های رفاهی و معیشتی سازمان ها و شرکت ها است. در بستر ایجاد شده سازمان ها می توانند علاوه بر استفاده از معافیت های مالیاتی مندرج در قانون، خدمات ارزش افزوده را نیز دریافت کنند.