best strategy victoryintelligence.ir

استراتژی عالی برای مشاغل کوچک 

victoryintelligence.ir

معیارهایی را که در ابتدا درباره آنها صحبت کردم ارزیابی کنید.

  • چه اطلاعات جمعیتی مشتری شما را تشکیل می دهد؟
  • آنها کجا زندگی می کنند؟
  • آنها کجا آنلاین می شوند؟
  • چگونه آنها در محصولات شما به دنبال محصولات می گردند؟
  • چه کسی هنگام تصمیم گیری نسبت به محصول شما گوش می دهد؟

با استفاده از پاسخ ها چهار کانال مناسب را از لیست استراتژی های بازاریابی امروز برای مشاغل کوچک انتخاب کنید و سپس با هر استراتژی آزمایش های کوچکی را انجام دهید تا ببینید چه چیزی شکست می خورد و چه عملکردی دارد